Language

Tjänster

Våra tjänster

Renovering

Går du i renoveringstankar? Vi kan förnya, förbättra eller återställa en befintlig struktur eller utrymme.

Tillbyggnation

Tillbyggnation kan omfatta att lägga till nya rum, utöka befintliga rum eller skapa nya våningar. Bara fantasin sätter gränsen här.

Takbyten

Ett takbyte innebär att ersätta det befintliga taket på en byggnad med ett nytt tak.

Fasadbyte

Estetik, underhåll och energibesparing är några anledningar till varför man bör överväga ett fasadbyte.

Nybyggnation

Helt nytt, vad vore inte bättre än att få göra allt från grunden och bestämma exakt hur man vill ha sitt bygge.

Fönsterbyte

Fönsterbyte kan göras för ex. förbättrad energieffektivitet eller reparation av skadade eller gamla fönster.

Grunder / betongarbeten

Husgrundsarbeten görs för att bibehålla och förbättra husets skick och funktion. 

Murningsarbeten

Murningsarbeten avser att bygga och reparera murar och väggar med hjälp av murbruk och olika typer av byggmaterial.

Tilläggsisolering 

Tilläggsisolering är bra för att förbättra fastighetens termiska prestanda och energieffektivitet.

Utomhusarbeten

Utomhusarbeten kan vara allt ifrån att bygga en pergola, en altan eller en lekstuga.

Renovering

Går du i renoveringstankar? Vi kan förnya, förbättra eller återställa en befintlig struktur eller utrymme. 
Genom att byta ut eller reparera material, uppdatera installationsarbeten, omgestalta ett rum eller förbättra estetiken så har vi en renoveringslösning för dig.
Renovering kan omfatta allt från enklare kosmetiska förändringar till omfattande ombyggnader, beroende på behoven och önskemålen för projektet av din renovering.
 
Vi hjälper dig med lösningar och utförandet av ditt renoveringsprojekt.

Tillbyggnation

Är du i behov av en tillbyggnation? Vill du utöka eller förlänga en befintlig byggnad för att skapa mer utrymme eller funktionalitet? Tillbyggnation kan omfatta att lägga till nya rum, utöka befintliga rum eller skapa nya våningar. Bara fantasin sätter gränsen här. 

Genom att utföra en tillbyggnation på en befintlig struktur när ditt behov förändras och ditt hus eller fastighet behöver mer utrymme.

Takbyten

Ett takbyte innebär att ersätta det befintliga taket på en byggnad med ett nytt tak. Processen inkluderar vanligtvis att ta bort det gamla takmaterialet, inspektera takets underlag och göra eventuella reparationer, installera en ny takkonstruktion och applicera det valda takmaterialet. Det kan också innefatta att byta ut takets isolering och installera takfönster eller ventilationssystem. 

Vi har mycket god kunskap om just takbyten. Våra snickare är erfarna och med hjälp av all säkerhetsutrustning som krävs blir ditt takbyte utfört efter dina önskemål. Tveka inte att höra av dig om ditt tak behöver ett ombyte.

Fasadbyte

Det finns flera skäl till varför man bör överväga att byta fasad på en byggnad. Här är några vanliga anledningar: 

1. Estetiska skäl: En förändring av fasaden kan förbättra byggnadens utseende och ge den ett fräschare och modernare uttryck. Det kan vara särskilt viktigt om byggnaden ser sliten eller föråldrad ut. 

2. Underhåll och skador: Om fasaden är skadad, till exempel sprucken puts, färgavskavningar eller rötskador, kan det vara nödvändigt att byta ut den för att återställa skyddet och förhindra ytterligare försämring av byggnaden. 

3. Energibesparing: Genom att byta till en energieffektivare fasad kan man minska värmeförluster och förbättra byggnadens isolering. Det kan leda till lägre energikostnader och ökad komfort inomhus. 

4. Funktionella behov: Byten av fasaden kan också motiveras av förändrade behov, till exempel om man vill förbättra ljudisoleringen, öka brandsäkerheten eller introducera bättre fukt- och vattentäthet.

Nybyggnation

Helt nytt, vad vore inte bättre än att få göra allt från grunden och bestämma exakt hur man vill ha sitt bygge. Vi finns med dig genom hela processen.

Det är mycket att tänka på vid nybyggnation och våra erfarna snickare finns här för dig. Vi har goda samarbeten med alla underentreprenörer som krävs för att förverkliga din husdröm.

Fönsterbyte

Att byta fönster kan göras av olika skäl, inklusive förbättrad energieffektivitet, bättre ljudisolering, förnyad estetik eller reparation av skadade eller gamla fönster.

Fönsterbyte involverar vanligtvis att ta bort de gamla fönstren, installera nya fönster och säkerställa korrekt tätning och isolering runt fönstren. Det är värdehöjande för hela ditt hus.

Takfönster

Vi hjälper dig sätta in kvalitativa takfönster.

Grunder / betongarbeten

Husgrundsarbeten, eller underhållsarbete på ett hus, inkluderar en rad olika aktiviteter för att bibehålla och förbättra husets skick och funktion.  

Det kan omfatta regelbunden rengöring, reparationer av skador, byte av trasiga komponenter, målning och ytbehandling.

Murningsarbeten

Murningsarbeten avser arbetsprocessen att bygga och reparera murar och väggar med hjälp av murbruk och olika typer av byggmaterial såsom tegel, betongblock eller natursten. Det innefattar att lägga stenarna eller blocken i rätt formation och ordning, applicera murbruket mellan dem för att skapa starka och hållbara strukturer. 

Murningsarbeten kan inkludera konstruktion av murar, skorstenar, fundament och andra byggnadselement som kräver murverkstekniker. Vi installerar kaminer och ser efter din skorsten om så behövs.

Tilläggsisolering 

Tilläggsisolering, eller efterisolering, är processen att lägga till extra isoleringsmaterial i en befintlig byggnad för att förbättra dess termiska prestanda och energieffektivitet. Det kan innebära att lägga till isoleringsmaterial i väggar, tak, golv eller andra delar av byggnaden där isoleringen är otillräcklig eller behöver förbättras. 

Tilläggsisolering kan bidra till att minska värmeförluster, förbättra inomhuskomforten och sänka energikostnaderna genom att minska behovet av uppvärmning eller kylning. Det kan utföras genom att installera isoleringsmaterial som stenull, mineralull, cellulosa eller hunton.

Utomhusarbeten

Utomhusarbeten kan vara allt ifrån att bygga en pergola, en altan eller en lekstuga. Vi vill att dina byggdrömmar ska slå in och efter dina önskemål fixar vi det mesta.
 
Vi har kunskapen och de rätta verktygen för att hjälpa dig få det du vill ha. Även specialprojekt är varmt välkommet, kanske vill du ha en fin bänk eller en hylla till dina blommor, hör av dig så hjälper vi dig.

Önskar du en offert?

Rulla till toppen